MELANOM Novine i izazovi – program

7. decembar 2021.

SatnicaTemaPredavač
10.30 - 11.30REGISTRACIJA UČESNIKA
11.30 - 11.40

OTVARANJE

Prof. dr Marijan Novakovic, prof. dr Nada Babovic, prof. dr Lidija Kandolf Sekulovic, Beba Golubović (UPOOM)

ADJUVANTNA TERAPIJA

Moderatori: prof. dr Nada Babović, prof. Dr Marijan Novaković,
prof. dr Ivan Marković, prof. dr Vicko Ferenc
11.40 - 11.55Selekcija pacijenata za adjuvantnu terapijuProf. dr Željko Mijušković
11.55 - 12.10Smernice za primenu adjuvantne terapije Dr Sanja Kostić
12.10 - 12.25Neželjeni efekti adjuvantne terapijeDr Tamara Ursulović
12.25 - 12.40Prikazi slučajeva i diskusijaDr Aleksandar Martinović, Dr Aleksandar Popović, Dr Branko Dujović
12.40 - 13.45BMS SATELITSKI SIMPOZIJUM - State of the art in Immuno-Oncology treatment of melanoma
13.45 - 14.00PAUZAKafe pauza
14.00 - 15.00MSD SATELITSKI SIMPOZIJUM - Korak napred za pacijente sa melanomom: Preporuke i klinička iskustva eksperata iz Regije

KOVID 19 I MELANOM

Uvodna reč: Savo Pilipović (UPOOM)
Moderatori: Dr. Jasmina Nedović, Doc.dr Tatjana Roš,
Prof.dr Ivan Marković, Prof.dr Nenad Stepić,
15.00 - 15.15Kliničko-patološke karakteristike pacijenata obolelih od melanoma 2019-2021 godine: uticaj pandemije koronavirusaProf. dr Danica Tiodorović
15.15 - 15.30Smernice za dijagnostiku i praćenje pacijenata obolelih od melanoma u uslovima pandemije koronavirusaDr Jovana Končar
15.30 - 15.45Sistemska terapija pacijenata obolelih od metastatskog melanoma i infekcija koronavirusomdoc. dr Ivan Petković
15.45 - 16.00Prikazi slučajevaDr Dragana Bojović, Dr Nemanja Kolović
16.00 - 16.45ROCHE SATELITSKI SIMPOZIJUM - Nova perspektiva lečenja metastatskog melanoma u Srbiji
16.50 - 17.05NOVARTIS SATELITSKI SIMPOZIJUM - Heliant update / RWE data
17.05 - 17.30PAUZAKafe pauza

REGISTAR ZA MELANOM - GODIŠNJA ANALIZA PODATAKA

Moderatori: Prof. dr Nada Babović, Prof. dr Vicko Ferenc,
Prof. dr Lifija Kandolf Sekulović
17.30 - 17.40Evropski registar i registar za melanom Centralne i Jugoistočne Evrope u 2021. godiniProf. dr Lidija Kandolf Sekulović
17.40 - 17.50Analiza kvaliteta podataka u registruDr Suzana Matković
17.50 - 18.00Registar za melanom: obrasci lečenja stadijuma IIIDr Branko Dujović
18.00 - 18.10Registar za melanom: obrasci lečenja stadijuma IVDr Aleksandar Popović
18.10 - 18.20Projekat povezivanja Heliant sistema i Registra za melanFilip Maljković (Heliant)
18.20 - 18.30DISKUSIJA i zatvaranje simpozijuma