Program kontinuirane edukacije 2022

PROGRAM KONTINUIRANE EDUKACIJE
08.00 - 09.00Registracija
Moderatori:
Prof. dr Nada Babović, Prof. dr Marijan Novaković, Prof. dr Vicko Ferenc
09.00 - 10.10PRIMARNA I SEKUNDARNA PREVENCIJA MELANOMA
09.00 - 09.10Primarna prevencija melanoma: nova saznanjaDoc. dr Tatjana Roš
09.10 - 09.20Sekundarna prevencija melanoma i nemelanomskih karcinoma kože: nova saznanjaDoc. dr Jelena Stojković Filipović
09.20 - 09.30Put pacijenta sa melanomom u Srbiji i evropskim zemljamaDr sc. med. Miroslav Dinić
09.30 - 09.40Edukacija specijalista u oblasti prevencije, ranog otkrivanja i lečenja raka kože u Srbiji i evropskim zemljamaProf. dr Branislava Gajić
09.40 - 10.00Euromelanom kampanja u Srbiji: dosadašnja iskustva i budući planoviProf. dr Danica Tiodorović
10.00 - 10.10Promene melanocitnih nevusa tokom terapije metastatskog melanomaProf. dr Danijela Dobrosavljević-Vukojević
10.10 - 10.25

SATELITSKI SIMPOZIJUM - La Roche Posay

10.30 - 11.00

SATELITSKI SIMPOZIJUM - Novartis

11.00 - 11.15PAUZA
11.15 - 12.15ADJUVANTNA I NEOADJUVANTNA TERAPIJA MELANOMA I NEMELANOMSKIH KARCINOMA KOŽE
Prof. dr Ivan Marković, Prof. dr Lidija Kandolf, Prim dr Mirjana Balić
11.15 - 11.25Adjuvantna terapija melanoma stadijuma II i III: efikasnost Doc. dr Tatjana Radević
11.25 - 11.35Adjuvantna terapija melanoma stadijuma II i III: bezbednostDr Mirjana Balić
11.35 - 11.45Hirurgija, neoadjuvantna i/ili adjuvantna terapija kod lokoregionalnih metastaza?Prof. dr Lidija Kandolf, Asist. dr Milica Rajović, Dr Jovana Končar
11.45 - 11.55Adjuvantna i neoadjuvantna terapija nemelanomskih karcinoma kože: efikasnost i bezbednostDr Aleksandar Popović
11.55 - 12.15Prikazi slučajevaDr Branko Dujovic, Asist. dr Milica Rajovic, dr Marija Mirosavljavić
12.15 - 13.00

SATELITSKI SIMPOZIJUM - MSD

13.00 - 13.30PAUZA ZA RUČAK
13.30 - 15.15TERAPIJA UZNAPREDOVALOG METASTATSKOG MELANOMA I NEMELANOMSKIH KARCINOMA KOŽE
13.30 - 13.40Preporuke iz evropskih i svetskih vodiča za lečenje melanoma stadijuma IVDr Suzana Matković
13.40 - 13.50Sekvenciranje terapije u metastatskom melanomu stadijuma IV Prof. dr Borislava Nikolin
13.50 - 14.00Metastaze u centralnom nervnom sistemu: pristup lečenjuDr Jovica Glišić
14.00 - 14.10Metastatski melanom sa velikim tumorskim opterećenjem: pristup lečenju Doc dr Ivan Petković
14.10 - 14.20Metastatski melanom oka: nova saznanja i terapijski pristupDr Tamara Ursulović
14.20 - 14.30Novine u lečenju uznapredovalih nemelanomskih karcinoma kožeProf. dr Željko Mijušković
14.30 - 14.45Prikazi slučajeva sa diskusijom (po 5 minuta)Asist. dr Tanja Tirnanić, Dr Ivana Jocić, Dr Mirjana Todorović Tasić
14.45 - 15.15OKRUGLI STO: Lečenje melanoma u Srbiji
Iz ugla pacijenta Beba Golubović, UPOOM
Iz ugla hirurga Asist. dr Milica Rajović
Iz ugla onkologa Prof. dr Lidija Kandolf
Iz ugla medicinskog tehničara VMT Vesna Nešić
Iz ugla člana porodice pacijenta Jana Golubović, UPOOM
15.15 - 15.30PAUZA
15.30 - 16.35

SATELITSKI SIMPOZIJUM - BMS

16.35 - 18.00REGISTAR ZA MELANOM – Godišnja analiza podataka
16.35 - 16.45Evropski registar i registar za melanom Centralne i Jugoistočne Evrope u 2022. godiniProf. dr Lidija Kandolf
16.45 - 16.55Analiza kvaliteta podataka u registruDr Aleksandar Popović
16.55 - 17.05Registar za melanom Srbije: obrasci lečenja stadijuma IIIDr Branko Dujović
17.05 - 17.15Registar za melanom Srbije: obrasci lečenja stadijuma IVDr Marina Petronijević
17.15 - 17.25Registar za melanom u Hrvatskoj Akademkinja prof. dr Mirna Šitum
17.25 - 17.35Registar za melanom u Bosni i Hercegovini Doc. dr Amina Jalovčić Suljević i Dr Dejan Đokanović
17.35 - 17.45Registar za melanom u Crnoj Gori Dr Nada Cicmil
17.45 - 18.00Diskusija i zaključci
18.00 - 18.30

SATELITSKI SIMPOZIJUM - Roche