Škola melanoma 2021- program

19. novembar 2021.

SatnicaTemaPredavač

PREVENCIJA I DIJAGNOSTIKA MELANOMA

Moderatori: prof. dr Nada Babović, prof. Dr Marijan Novaković,
prof. dr Ivan Marković, prof. Dr Lidija Kandolf Sekulović,
prof. dr Jasmina Nedović, doc dr Vesna Miličić
13.00 - 13.15Primarna prevencija melanoma Prof. dr Dušan Škiljević
13.15 - 13.25Sekundarna prevencija melanomaProf. dr Danica Tiodorović
13.25 - 13.40Diskusija – lekar opšte prakse, dermatologRegionalni dermatolozi i lekari opšte prakse
13.40 - 13.50Hirurgija primarnog melanoma: smerniceDr Milica Rajović
13.50 - 14.10Histopatološka analiza primarnog melanoma i limfnog čvora stražara Prof dr Dimitrije Brašanac
14.10 - 14.20Molekularna dijagnostika melanoma Prof. dr Radmila Janković
14.20 - 14.35Diskusija - patolozi, mol. biolog
14.35 - 14.45Praćenje lokalizovanog melanoma Doc. dr Jelena Nikolić
14.45 - 14.55 Adjuvantna terapija visokorizičnog melanomaDoc. dr Tatjana Radević
14.55 - 15.10 Diskusija – dermatolog, hirurgRegionalni hirurg i dermatolog
15.10 - 15.30PAUZA

TERAPIJA MELANOMA 1

15.30 - 15.45Smernice za lečenje metastatskog melanomaDr Tamara Ursulović
15.45 - 15:55Hirurgija u metastatskoj bolestiDr Marko Buta
15.55 - 16.10Diskusija – hirurg, onkologRegionalni hirurg i onkolog

TERAPIJA MELANOMA 2

16:10 - 16.25Ciljna terapija u lečenju metastatskog melanomaDr Jovica Glišić
16.25 - 16.35Imunoonkološka terapija u lečenju metastatskog melanoma Dr Lidija Kandolf Sekulović
16.35 - 16.45Neželjeni efekti sistemske terapije Dr Mirjana Balić
16.45 - 17.00Diskusija - onkoloziRegionalni onkolozi
17.00 - 17.25PAUZA

KOVID19 I MELANOM

17.25 - 17.35KOVID19 i melanom Doc. dr Ivan Petković
17.35 – 17.50Diskusija – onkoloziRegionalni onkolozi

RADIOTERAPIJA MELANOMA

17.50 - 18.00Savremena radioterapija u lečenju melanoma Prof. dr Vesna Plešinac Karapandžić
18.00 - 18.10Gama nož u metastatskoj bolestiDr Biljana Šeha
18.10 - 18.25Diskusija – radioterapeuti, onkolozi
18.25 – 18.40Zaključci i zatvaranje sastanka Moderatori