Registracija

Melanom – Novine i izazovi 2022


Registracija je zatvorena.

 

Melanom – Novine i izazovi 2022.


Za članove Srpskog lekarskog društva kotizacija je besplatna.

Za lekare koji nisu članovi SLD, za izdavanje sertifikata potrebno je uplatiti po skupu :

4.800,00 din. Simpozijum Melanom – novine i izazovi 2022

Kotizacija se uplaćuje na tekući račun Srpskog lekarskog društva:

 

    • Broj računa: 205-8041-21

    • Poziv na broj : 0108/2021

    • Svrha: Izdavanje sertifikata Simpozijum Melanom novine i izazovi