Registracija

Melanom – Novine i izazovi

Registracija je završena. Hvala.

Melanom – Novine i izazovi 2021


Za lekare koji nisu članovi Srpskog lekarskog društva, za izdavanje sertifikata potrebno je uplatiti po skupu :

2000,00 din. Škola melanoma 2021

2000,00 din. Simpozijum Melanom – novine i izazovi 2021

Kotizacija se uplaćuje na tekući račun Srpskog lekarskog društva:

  • Broj računa: 205-8041-21
  • Poziv na broj : 0108/2021
  • Svrha: Izdavanje sertifikata Škola melanoma ili Simpozijum Melanom novine i izazovi