ŠKOLA MELANOMA

MELANOM
Novine i izazovi

SLD logo

Poštovane kolege i prijatelji,

Intersekcijski odbor za melanom Srpskog lekarskog društva osnovan je 2013. godine u cilju bolje saradnje lekara različitih specijalnosti i unapređenja prevencije, dijagnostike i lečenja osoba obolelih od melanoma. Od 2013. Odbor za melanom SLD je uz saradnju sa Ministarstvom zdravlja objavio nacionalni vodič za melanoma, poslednju verziju 2019. godine i osnovao klinički registar za melanom. Održani su brojni stručni sastanci i edukacije za specijaliste različitih profila, a godišnji sastanak odbora 2019. je bila prilika i za promociju Nacionalnog vodiča za prvenciju, dijagnositku i lečenje melanoma.
Od 2017. Intersekcijski odbor za melanom SLD je član Regionalnog udruženja za melanom Centralne i Jugoistočne Evrope (CSEEMEG), koje je osnovano u cilju unapređenja naučne i stručne saradnje u oblasti prevencije, djagnostike i terapije melanoma. Udruženje je uključeno u rad Evropskog registra za melanom u zajedničkom cilju bolje registracije obolelih od melanoma na području Evrope, poređenja ishoda bolesti i nalaženja optimalnih obrazaca za dijagnostiku i terapiju.

U narednom periodu održaće se:

 •  Škola melanoma online, dana 19.novembra 2021. za region Jugozapadne Srbije (online), uz aktivno učešće hirurga/onkologa/dermatologa opštih bolnica od Šapca do Kraljeva. Predavanja sa Škole melanoma biće snimljene unapred za ovu prvu i naredne škole, koje će se održavati regionalno u narednih godinu dana, dok će diskusija o predavanjima i prikazima slučajeva biti uživo sa moderatorima iz tercijarnih centara. Najavljujemo i naredne škole koje će biti organizovane za Vojvodinu, Centralnu i Jugoistočnu Srbiju.
 • Godišnji sastanak Odbora za melanom SLD pod nazivom – Melanom novine i izazovi, hibridni sastanak, dana 07.decembra 2021. u hotelu Mona Plaza u Beogradu, sa tri teme: Adjuvantna terapija melanoma, KOVID19 i melanom, Registar za melanom, uz predavanja i prikaze slučaja.

Ovo će biti priika za, razmenu stručnih mišljenja u vezi sistemskog lečenja metastatskog melanoma, da pokrijemo aktuelne teme za ovu godinu, ali i za promociju Nacionalnog vodiča za prvenciju, dijagnositku i lečenje melanoma.

Pozivamo vas da vašim učešćem doprinesete uspehu sastanka.

U ime odbora za melanom SLD

S poštovanjem,
Prof. dr Marijan Novaković
Prof. dr Nada Babović
Prof. dr Lidija Kandolf Sekulović

Poštovane kolege i prijatelji,

Intersekcijski odbor za melanom Srpskog lekarskog društva osnovan je 2013. godine u cilju bolje saradnje lekara različitih specijalnosti i unapređenja prevencije, dijagnostike i lečenja osoba obolelih od melanoma. Od 2013. Odbor za melanom SLD je uz saradnju sa Ministarstvom zdravlja objavio nacionalni vodič za melanoma, poslednju verziju 2019. godine i osnovao klinički registar za melanom. Održani su brojni stručni sastanci i edukacije za specijaliste različitih profila, a godišnji sastanak odbora 2019. je bila prilika i za promociju Nacionalnog vodiča za prvenciju, dijagnositku i lečenje melanoma.
Od 2017. Intersekcijski odbor za melanom SLD je član Regionalnog udruženja za melanom Centralne i Jugoistočne Evrope (CSEEMEG), koje je osnovano u cilju unapređenja naučne i stručne saradnje u oblasti prevencije, djagnostike i terapije melanoma. Udruženje je uključeno u rad Evropskog registra za melanom u zajedničkom cilju bolje registracije obolelih od melanoma na području Evrope, poređenja ishoda bolesti i nalaženja optimalnih obrazaca za dijagnostiku i terapiju.

U narednom periodu održaće se:

 •  Škola melanoma online, dana 19.novembra 2021. za region Jugozapadne Srbije (online), uz aktivno učešće hirurga/onkologa/dermatologa opštih bolnica od Šapca do Kraljeva. Predavanja sa Škole melanoma biće snimljene unapred za ovu prvu i naredne škole, koje će se održavati regionalno u narednih godinu dana, dok će diskusija o predavanjima i prikazima slučajeva biti uživo sa moderatorima iz tercijarnih centara. Najavljujemo i naredne škole koje će biti organizovane za Vojvodinu, Centralnu i Jugoistočnu Srbiju.
 • Godišnji sastanak Odbora za melanom SLD pod nazivom – Melanom novine i izazovi, hibridni sastanak, dana 07.decembra 2021. u hotelu Mona Plaza u Beogradu, sa tri teme: Adjuvantna terapija melanoma, KOVID19 i melanom, Registar za melanom, uz predavanja i prikaze slučaja.

Ovo će biti priika za, razmenu stručnih mišljenja u vezi sistemskog lečenja metastatskog melanoma, da pokrijemo aktuelne teme za ovu godinu, ali i za promociju Nacionalnog vodiča za prvenciju, dijagnositku i lečenje melanoma.

Pozivamo vas da vašim učešćem doprinesete uspehu sastanka.

U ime odbora za melanom SLD

S poštovanjem,
Prof. dr Marijan Novaković
Prof. dr Nada Babović
Prof. dr Lidija Kandolf Sekulović

SLD logo
Online
Škola melanoma
19. novembar, 2021.

Škola melanoma 2021.

Škola melanoma online, dana 19.novembra 2021.

Škola melanoma (online), za region Jugozapadne Srbije (online), uz aktivno učešće hirurga/onkologa/dermatologa opštih bolnica od Šapca do Kraljeva. 

Hibridni sastanak
Melanom
Novine i izazovi
7. decembar, 2021.

Beograd, Hotel Mona Plaza

Dana 07.decembra 2021. u hotelu Mona Plaza u Beogradu, sa tri teme: Adjuvantna terapija melanoma, KOVID19 i melanom, Registar za melanom, uz predavanja i prikaze slučaja.

Godišnji sastanak Odbora za melanom SLD pod nazivom – Melanom novine i izazovi, hibridni sastanak,

Škola melanoma 2021

ŠKOLA MELANOMA

26.11.2020.

ORGANIZACIONI ODBOR:

Prof. dr Lidija Kandolf Sekulović
Prof. dr Nada Babović
Prof. dr Marijan Novaković
Prof. dr Željko Mijušković
Doc. dr Tatjana Radević Asist.
Dr Tanja Tirnanić
Dr Branko Dujović

NAUČNI ODBOR:

Akademkinja Prof. dr Mirna Šitum
Prof. dr Lidija Kandolf Sekulović
Prof. dr Maja Banjin
Prof. dr Janja Ocvirk
Prof. dr Nada Babović
Prof. dr Željko Mijušković
Prim dr sc. med. Nina Dabelić
Doc. dr Davorin Herceg
Doc. dr Borislava Nikolin
Doc. dr Marija Buljan
Doc. dr Jasmina Marić Brozić
Asist. dr sc. med Daška Štulhofer Buzina

 

2021

REGIONALNI SASTANAK CSEEMEG

26.11.2020.

ORGANIZACIONI ODBOR:

Prof. dr Lidija Kandolf Sekulović
Prof. dr Nada Babović
Prof. dr Marijan Novaković
Prof. dr Željko Mijušković
Doc. dr Tatjana Radević Asist.
Dr Tanja Tirnanić
Dr Branko Dujović

NAUČNI ODBOR:

Akademkinja Prof. dr Mirna Šitum
Prof. dr Lidija Kandolf Sekulović
Prof. dr Maja Banjin
Prof. dr Janja Ocvirk
Prof. dr Nada Babović
Prof. dr Željko Mijušković
Prim dr sc. med. Nina Dabelić
Doc. dr Davorin Herceg
Doc. dr Borislava Nikolin
Doc. dr Marija Buljan
Doc. dr Jasmina Marić Brozić
Asist. dr sc. med Daška Štulhofer Buzina

 

Dani melanoma 2020

NACIONALNI SASTANAK ODBORA ZA MELANOM SLD

27.11.2020.

ORGANIZACIONI ODBOR

Prof. dr Lidija Kandolf Sekulović
Prof. dr Nada Babović
Prof. dr Marijan Novaković
Prof. dr Željko Mijušković
Doc. dr Tatjana Radević
Asist. Dr Tanja Tirnanić
Dr Branko Dujović

NAUČNI ODBOR:

Prof. dr Marijan Novaković
Prof. dr Vicko Ferenc
Prof. dr Danica Grujičić
Prof. dr Nada Babović
Prof. dr Lidija Kandolf Sekulović
Prof. dr Dimitrije Brašanac
Prof. dr Siniša Radulović
Doc. dr Ivan Marković
Doc. dr Martina Bosić
Prof. dr Radmila Janković
Doc. dr Dejan Kostić
Prof. dr Ljiljana Jauković
Asist dr. sc. med dr Isidora Grozdić

REGISTRACIJA

Dani melanoma 2020.

VIRTUELNA EDUKACIJA

PRO4PRO

INSTRUKCIJE

PRO4PRO
Melanom 2021

Sastanak je besplatan za članove :

 • Srpskog lekarskog društva

Za lekare koji nisu članovi Srpskog lekarskog društva, za izdavanje sertifikata potrebno je uplatiti po skupu :

2000,00 din. Škola melanoma 2021

2000,00 din. Simpozijum Melanom – novine i izazovi 2021

 

Kotizacija se uplaćuje na tekući račun Srpskog lekarskog društva:

 • Broj računa: 205-8041-21
 • Poziv na broj : 0108/2021
 • Svrha: Izdavanje sertifikata Škola melanoma ili Simpozijum Melanom novine i izazovi

Registracija učesnika je obavezna

Kotizacija se uplaćuje na tekući račun Srpskog lekarskog društva:

 • Broj računa: 205-8041-21
 • Poziv na broj : 0108/2021
 • Svrha: Izdavanje sertifikata Škola melanoma ili Simpozijum Melanom novine i izazovi

Registracija učesnika je obavezna

Intersekcijski odbor za melanom
Srpskog lekarskog društva

SLD logo

Intersekcijski odbor za melanom Srpskog lekarskog društva:

Web: www. odborzamelanom.sld.org.rs
Mail: odborzamelanom@gmail.com

KME škola melanoma i Godišnji sastanak odbora za melanom u procesu akreditacije.

Nacionalni sastanak je akreditovan kao nacionalni seminar 1 kategorije, sa 12 bodova za predavače i 6 za učesnike (broj akreditacije А-1-670/20).

Regionalni sastanak će biti akreditovan kao sastanak sa međunarodnim učešćem, sa 12 bodova za predavače i 6 bodova za učesnike.

 

Tehnička realizacija

Turistička agencija FAR&AWAY
Adresa: Birčaninova 17a, Beograd
Tel: fax +381 (11)3614.808, 3614.786
E-mail: melanoma@melanomadays.org
Web: www.faraway.rs
Kontakt osoba: Radmila Lipović
Mob: +381(64)1198401

Far&Away

SPONZORI