DANI MELANOMA

MELANOM
Novine i izazovi

SLD logo

Poštovani,

Obaveštavamo vas da će se u organizaciji Intersekcijskog odbora za melanom Srpskog lekarskog društva održati godišnji sastanak pod nazivom “Melanom 2022: novine i izazovi”. Sastanak će biti održan dana 08. decembra 2022. u hotelu Moskva u Beogradu, uz mogućnost virtuelnog prisustva i odloženog pristupa predavanjima. Glavne teme sastanka biće prevencija i rana dijagnoza, adjuvantna i neoadjuvantna terapija, novine u terapiji stadijuma IV melanoma i rezultati Registra za melanom, u vidu predavanja i prikaza slučajeva.

Program će uskoro biti dostupan na sajtu.

Sva predavanja će biti snimljena i dostupna na platformi PRO4PRO u naredna 3 meseca svim zainteresovanima. Zainteresovani učesnici će moći da pristupe predavanjima u vreme koje im odgovara i da se upoznaju sa proizvodima kompanija sponzora.

Pozivamo vas da vašim učešćem doprinesete uspehu ovih sastanaka.

U ime odbora za melanom SLD

S poštovanjem,
Prof. dr Marijan Novaković
Prof. dr Nada Babović
Prof. dr Lidija Kandolf Sekulović

Online
Škola melanoma
19. novembar, 2021.

Škola melanoma 2021.

Škola melanoma online, dana 19.novembra 2021.

Škola melanoma (online), za region Jugozapadne Srbije (online), uz aktivno učešće hirurga/onkologa/dermatologa opštih bolnica od Šapca do Kraljeva. 

Hibridni sastanak
Melanom
Novine i izazovi
8. decembar, 2022.

Beograd, Hotel Moskva

Dana 08.decembra 2022. u hotelu Moskva, u Beogradu, a glavne teme sastanka biće prevencija i rana dijagnoza, adjuvantna i neoadjuvantna terapija, novine u terapiji stadijuma IV melanoma i rezultati Registra za melanom, u vidu predavanja i prikaza slučajeva.

Godišnji sastanak Odbora za melanom SLD pod nazivom – Melanom novine i izazovi, hibridni sastanak.

Škola melanoma 2021

ŠKOLA MELANOMA

26.11.2020.

ORGANIZACIONI ODBOR:

Prof. dr Lidija Kandolf Sekulović
Prof. dr Nada Babović
Prof. dr Marijan Novaković
Prof. dr Željko Mijušković
Doc. dr Tatjana Radević Asist.
Dr Tanja Tirnanić
Dr Branko Dujović

NAUČNI ODBOR:

Akademkinja Prof. dr Mirna Šitum
Prof. dr Lidija Kandolf Sekulović
Prof. dr Maja Banjin
Prof. dr Janja Ocvirk
Prof. dr Nada Babović
Prof. dr Željko Mijušković
Prim dr sc. med. Nina Dabelić
Doc. dr Davorin Herceg
Doc. dr Borislava Nikolin
Doc. dr Marija Buljan
Doc. dr Jasmina Marić Brozić
Asist. dr sc. med Daška Štulhofer Buzina

 

2021

REGIONALNI SASTANAK CSEEMEG

26.11.2020.

ORGANIZACIONI ODBOR:

Prof. dr Lidija Kandolf Sekulović
Prof. dr Nada Babović
Prof. dr Marijan Novaković
Prof. dr Željko Mijušković
Doc. dr Tatjana Radević Asist.
Dr Tanja Tirnanić
Dr Branko Dujović

NAUČNI ODBOR:

Akademkinja Prof. dr Mirna Šitum
Prof. dr Lidija Kandolf Sekulović
Prof. dr Maja Banjin
Prof. dr Janja Ocvirk
Prof. dr Nada Babović
Prof. dr Željko Mijušković
Prim dr sc. med. Nina Dabelić
Doc. dr Davorin Herceg
Doc. dr Borislava Nikolin
Doc. dr Marija Buljan
Doc. dr Jasmina Marić Brozić
Asist. dr sc. med Daška Štulhofer Buzina

 

Dani melanoma 2020

NACIONALNI SASTANAK ODBORA ZA MELANOM SLD

27.11.2020.

ORGANIZACIONI ODBOR

Prof. dr Lidija Kandolf Sekulović
Prof. dr Nada Babović
Prof. dr Marijan Novaković
Prof. dr Željko Mijušković
Doc. dr Tatjana Radević
Asist. Dr Tanja Tirnanić
Dr Branko Dujović

NAUČNI ODBOR:

Prof. dr Marijan Novaković
Prof. dr Vicko Ferenc
Prof. dr Danica Grujičić
Prof. dr Nada Babović
Prof. dr Lidija Kandolf Sekulović
Prof. dr Dimitrije Brašanac
Prof. dr Siniša Radulović
Doc. dr Ivan Marković
Doc. dr Martina Bosić
Prof. dr Radmila Janković
Doc. dr Dejan Kostić
Prof. dr Ljiljana Jauković
Asist dr. sc. med dr Isidora Grozdić

REGISTRACIJA

Dani melanoma 2020.

VIRTUELNA EDUKACIJA

PRO4PRO

INSTRUKCIJE

PRO4PRO
Melanom 2021

Sastanak je besplatan za članove :

  • Srpskog lekarskog društva

Za lekare koji nisu članovi Srpskog lekarskog društva, za izdavanje sertifikata potrebno je uplatiti po skupu :

2000,00 din. Škola melanoma 2021

2000,00 din. Simpozijum Melanom – novine i izazovi 2021

 

Kotizacija se uplaćuje na tekući račun Srpskog lekarskog društva:

  • Broj računa: 205-8041-21
  • Poziv na broj : 0108/2021
  • Svrha: Izdavanje sertifikata Škola melanoma ili Simpozijum Melanom novine i izazovi

Registracija učesnika je obavezna

Kotizacija se uplaćuje na tekući račun Srpskog lekarskog društva:

  • Broj računa: 205-8041-21
  • Poziv na broj : 0108/2021
  • Svrha: Izdavanje sertifikata Škola melanoma ili Simpozijum Melanom novine i izazovi

Registracija učesnika je obavezna

Intersekcijski odbor za melanom
Srpskog lekarskog društva

SLD logo

Intersekcijski odbor za melanom Srpskog lekarskog društva:

Web: www. odborzamelanom.sld.org.rs
Mail: odborzamelanom@gmail.com

KME škola melanoma i Godišnji sastanak odbora za melanom u procesu akreditacije.

Nacionalni sastanak je akreditovan kao nacionalni seminar 1 kategorije, sa 12 bodova za predavače i 6 za učesnike (broj akreditacije А-1-670/20).

Regionalni sastanak će biti akreditovan kao sastanak sa međunarodnim učešćem, sa 12 bodova za predavače i 6 bodova za učesnike.

 

Tehnička realizacija

Turistička agencija FAR&AWAY
Adresa: Birčaninova 17a, Beograd
Tel, fax: +381 (11)3614.808, 3614.786
E-mail: melanoma@melanomadays.org
Web: www.faraway.rs
Kontakt osoba: Radmila Lipović
Mob: +381(64)1198401

Far&Away

SPONZORI